Find Us On              

Call Us:015 996 108/012 238 241 info@ifa.edu.kh


News Update

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) *ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា /១១ តុលា ២០២១

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) *ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា /១១ តុលា ២០២១

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

*ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 20 កញ្ញា 2021

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Bachelor of Accounting Finance Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA នៅរមណនីយដ្ឋានគីរីរម្យ

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA នៅមណ្ឌលគិរី

*ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 20 កញ្ញា 2021******

***បញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់ការបង់ថ្ងៃសិក្សា ១ឆ្នាំ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
***សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យជំនាញ ខ្មែរ និងបរទេស
**ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 20 កញ្ញា 2021******
***ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ
1-គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Accounting and Finance)
2-សវនកម្ម និងពន្ធដារ (Auditing and Taxation)
3-ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Banking and Finance)
4-គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Business Management)
5-គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resource Management)
6-ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (Business English)
7-គ្រប់គ្រងទីផ្សារ (Marketing Management)
****************************************
***វេនសិក្សាៈ ពេលល្ងាច
***************************************
**Tel:015 996 108 l 012 238 241
**Join us : https://t.me/ifainstitute