ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

IFA Counter

IFA New Building

IFA Library

Business Club for Business Owner

IFA MAP

Annual Profit Tax Return Best Practice

វគ្គសិក្សាពិសេសៈ ការប្រកាសពន្ធប្រាក់ច ...

អានបន្ថែមទៀត

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

សូមស្វាគមន៍លោក លោកស្រី ឆ្នាំ ២០១៨!!! -#អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA)  : ១-មានបន្ទប់ធំទូលាយបំពាក់ដោយឧបករណ៍សិក្សាគ្រប ...

អានបន្ថែមទៀត

Sell and Train QuickBooks License

***មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន Licens ***Contact us: 012 987 006/015 996 108 ...

អានបន្ថែមទៀត