ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (ចូលរៀន:20,21,22 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៨)

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ
(Annual Income Tax Return Best Practice/Tax on Income)
**ចូលរៀន:20,21,22 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៨ ($150/ ៤ សប្តាហ៍)
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
(Tel: 015​996​108/012 987 006/012 238 241)
***បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៌ការងារផ្ទាល់
---------------------&-------------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.