ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

Internal Audit Best Practice(ចូលរៀន: 20,21,22 ខែ តុលា 2018)

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងអនុវត្តជាក់ស្តែង
(Internal Audit Best Practice)
***ចូលរៀន: 20,21,22 ខែ តុលា 2018 (សិក្សា ៤ សប្តាហ៍)
*បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញដែលមានសញ្ញាបត្រ #CPA,#ACCA
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
***H/P : 012 238 241/015 996 108
***តំលៃសិក្សា: មុនថ្ងៃទី ១៩ កក្កដា ២០១៨ តំលៃ $150
*** តំលៃពេញ $200
----------------------&-------------------
***(Tel:015 996 108/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.