ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

*វគ្គសិក្សាខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices (ចូលរៀន: 13 & 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨​ )

***វគ្គសិក្សាខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices
***ចូលរៀន: 13 & 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨​ 
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ និងអាទិត្យ
***H/P:012 238 241/015 996 108
-----------------------&--------------------------

***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/069 400 384)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.