ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

Bachelor and Associate Degree in English (ចូលរៀនៈ ០៣ ធ្នូ ២០១៨)

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងភាសាអង់គ្លេសៈ
(Bachelor and Associate Degree in English)
******ចូលរៀនៈ ០៣ ធ្នូ ២០១៨******
(Tel:012 987 006/015 996 108​ Or Click :http://t.me/ifainfo)
***ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ
1-អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេសសំរាប់ការបង្រៀន
(Teaching English as a Foreign English)
2-អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេសសំរាប់ទំនាក់ទំនង
(English for Professional Communication)
3-អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេសសំរាប់ពាណិជ្ជកម្ម
(English for Business)
****************************************
***វេនសិក្សាៈ ព្រឹក ថ្ងៃ ល្ងាច និងចុងសប្ដាហ៍
**តំលៃពិសេសៈ $400/year សំរាប់ការបង់ក្នុងខែ វិច្ឆិកា ២០១៨
***តំលៃធម្មតាៈ $500/year
***សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យខ្មែរ និងបរទេសដែលមានបទពិសោធន៌បង្រៀន
និងអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងជាច្រើនឆ្នាំ
----------------------------&---------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***Telegram : http://t.me/ifainfo
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.