ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

Special English Training Course (វេនសិក្សាៈ ចន្ទ-សុក្រ​ ( ១២ វិច្ឆិកា ២០១៨))

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ
(Special English Training Course)
**សិក្សារយៈពេល ១​ឆ្នាំ អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសជាផ្លូវការ ជំនាញស្តាប់ និយាយ សរសេរ និងបកប្រែ
******************************************************
***វេនសិក្សាៈ ចន្ទ-សុក្រ​ ( ១២ វិច្ឆិកា ២០១៨) 
**#ម៉ោងសិក្សាៈ -10:00 am-11:30 am/1:30 pm-3:00 pm/
-7:00 PM-8:30 PM
***ចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តចូលរៀនរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង 1:30 PM ដល់ម៉ោង 7:00 PM នៅទីតាំងវិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA)
***#តំលៃសិក្សា $75/ខែ
******************************************************

******************************************************
***(Tel:069 400 384/015 996 108/077​​​ 700 711
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.