ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (Accounting Manager Career Course) (ចូលរៀន: 16 &17/18 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩)

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព
(Accounting Manager Career Course)
***អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងអាជីពរបស់អ្នក***
*បង្រៀនដោយក្រុមអ្នកជំនាញដែលមានសញ្ញាបត្រ #CPA,#ACCA
***ចូលរៀន: 16 &17/18 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩
***តំលៃសិក្សា:បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ១៣ កុម្ភៈ តំលៃ $250
*** តំលៃពេញ $300
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ និងអាទិត្យ (សិក្សារយៈពេល ៨ សប្តាហ៍)
***H/P : 012 987 008/015 996 108
----------------------------&---------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***Telegram:http://t.me/ifainfo
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.