ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Business Club for Business Owner

Business Club for Business Owner

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

Info Activities

IFA MAP

Manufacturing Costing and Stock Management Best Practices

*វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងការគ្រប់គ្រងស្តុក
(Manufacturing Costing and Stock Management Best Practices)
***ចូលរៀន:04,05,06- សីហា ឆ្នាំ 2018 ($100/20h)
***បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៌ការងារផ្ទាល់
***H/P : 012 238 241/015 996 108/012 987 006)
ឫអាចComment ជាលេខទូរស័ព្ទ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទត្រលប់ទៅវិញ ។ 

----------------------&-------------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.